Satış Fiyatı:
54,00 YTL
(KDV dahil)
Kartaloğlu / Okutan
KOAH’a Eşlik Eden Durumlar
Z. Kartaloğlu, O. Okutan
ISBN: 978-975-8882-55-7
16.5x24 cm, Renkli X + 126 sayfa, Kuşe kapak
Deomed / Birinci baskı 2016
 
 

Kitap İçeriği
 

KOAH’a Eşlik Eden Durumlar
Güncel Tanı ve Tedavi Yaklaşımları

“Hastalık yoktur, hasta vardır” yaklaşımı ile KOAH hastalarına bakıldığında, bu hastalarda akciğer dışı pek çok patolojinin hastalığa eşlik ettiği görülmektedir. Bu durumda, multidisipliner bir yaklaşımla, hastaların tüm yakınma ve hastalıkları ile ilgilenmek gerekir. KOAH bir takım yeni hastalıkları doğurmakta, bu hastalıkların tanı ve tedavilerinin zamanında ve eksiksiz olarak yapılmasına ihtiyaç duyulmaktadır. Dolayısıyla, KOAH hastalarını tedavi ve takip edenlerin bu hastaların tüm sistem ve organlarındaki hastalıklarla da ilgili olmaları gereklidir.

Elinizdeki bu kitap, KOAH hastalarında, toplumda görülme oranından daha fazla oranda görülen ve KOAH’ın seyri ve tedavisini etkileyen “eşlik eden durumları” bir araya getiren bir kaynak olarak hazırlandı. KOAH’a eşlik eden durumlar ile ilgili, başta göğüs hastalıkları uzman ve akademisyenleri olmak üzere diğer branşların uzman ve akademisyenleri değerli bilgi ve deneyimlerini bu kitapta paylaştılar.

Kendi alanında deneyimli ve üst düzey bilgi birikime sahip değerli bilim insanlarının emek yoğun uğraşıları sonucunda ortaya çıkan bu kitapta bulabilecekleriniz: 

• Eşlik Eden Durumların KOAH Seyrine Etkisi
• KOAH’a Eşlik Eden Durumların Sınıflaması ve Epidemiyolojisi
• KOAH’da Sistemik İnflamasyon ve Oksidatif Stres
• KOAH ve Pulmoner Emboli
• KOAH ve Bronşektazi Birlikteliği
• Kombine Pulmoner Fibrozis ve Amfizem Sendromu
• Astım KOAH Ortak Sendromu (AKOS)  
• KOAH ve Pulmoner Hipertansiyon  
• KOAH ve Kalp Yetmezliği
• KOAH’da Hipertansiyon ve Tedavisi
• KOAH ve Koroner Arter Hastalığı
• KAOH ve Anemi
• KOAH ve Kanser
• KOAH ve Eşlik Eden Endokrin Hastalıklar
• KOAH’da Obezite ve Kaşeksi
• KOAH ve Kronik Renal Yetmezlik
• KOAH’da Gastroözofageal Reflü ve Peptik Ülser
• KOAH’da Uyku Sorunları
• KOAH’da Cinsel Fonksiyon Bozuklukları
• KOAH’da Depresyon ve Anksiyete

 

Yazar/Editör/Çevirmen
 
Dr. Zafer Kartaloğlu (Editör/Yazar)
GATA Haydarpaşa Eğitim Hastanesi Göğüs Hastalıkları Anabilim Dalı, İstanbul

Dr. Oğuzhan Okutan (Editör/Yazar)
GATA Haydarpaşa Eğitim Hastanesi Göğüs Hastalıkları Anabilim Dalı, İstanbul

Dr. Seyid Ahmet Ay (Yazar)
GATA Haydarpaşa Eğitim Hastanesi Endokrinoloji ve Metabolizma Hastalıkları Bilim Dalı, İstanbul

Dr. Gülhan Ayhan (Yazar)
GATA Haydarpaşa Eğitim Hastanesi Göğüs Hastalıkları Anabilim Dalı, İstanbul

Dr. Ömer Ayten (Yazar)
GATA Haydarpaşa Eğitim Hastanesi Göğüs Hastalıkları Anabilim Dalı, İstanbul

Dr. Ebru Çakır Edis (Yazar)
Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Göğüs Hastalıkları Anabilim Dalı, Edirne

Dr. Ersin Demirer (Yazar)
GATA Haydarpaşa Eğitim Hastanesi Göğüs Hastalıkları Anabilim Dalı, İstanbul

Dr. Onur Durmaz (Yazar)
Balıkesir Asker Hastanesi Psikiyatri Servisi, Balıkesir

Dr. Ali Fidan (Yazar)
Kartal Eğitim ve Araştırma Hastanesi Göğüs Hastalıkları Servisi, İstanbul

Dr. İsmail Hanta (Yazar)
Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi Göğüs Hastalıkları Anabilim Dalı, Adana

Dr. Zafer Işılak (Yazar)
GATA Haydarpaşa Eğitim Hastanesi Kardiyoloji Anabilim Dalı, İstanbul

Dr. Ejder Kardeşoğlu (Yazar)
GATA Haydarpaşa Eğitim Hastanesi Kardiyoloji Anabilim Dalı, İstanbul

Dr. Deniz Köksal (Yazar)
Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Göğüs Hastalıkları Anabilim Dalı, Ankara

Dr. Levent Cem Mutlu (Yazar)
Namık Kemal Üniversitesi Tıp Fakültesi Göğüs Hastalıkları Anabilim Dalı, Tekirdağ

Dr. Önder Öztürk (Yazar)
Süleyman Demirel Üniversitesi Tıp Fakültesi Göğüs Hastalıkları Anabilim Dalı, Isparta

Dr. Sevda Şener Cömert (Yazar)
Kartal Eğitim ve Araştırma Hastanesi Göğüs Hastalıkları Servisi, İstanbul

Dr. Dilaver Taş (Yazar)
Balıkesir Asker Hastanesi Göğüs Hastalıkları Servisi, BalıkesirGümüşsuyu Asker Hastanesi Kardiyoloji Servisi, İstanbul

Dr. Ahmet Ursavaş (Yazar)
Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Göğüs Hastalıkları Anabilim Dalı, Bursa

Dr. Atilla Uysal (Yazar)
Yedikule Göğüs Hastalıkları ve Göğüs Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesi, İstanbul

Dr. Mehmet Uzun (Yazar)
GATA Haydarpaşa Eğitim Hastanesi Kardiyoloji Anabilim Dalı, İstanbul

Dr. Murat Yalçın (Yazar)
GATA Haydarpaşa Eğitim Hastanesi Kardiyoloji Anabilim Dalı, İstanbul

Dr. Ömer Yiğiner (Yazar)
GATA Haydarpaşa Eğitim Hastanesi Kardiyoloji Anabilim Dalı, İstanbul

Dr. Arif Yönem (Yazar)
GATA Haydarpaşa Eğitim Hastanesi Endokrinoloji ve Metabolizma Hastalıkları Bilim Dalı, İstanbul

 

Hedef Okuyucu
 
Başta Göğüs Hastalıkları uzmanları olmak üzere İç Hastalıkları, Kardiyoloji, Endokrinoloji ve Metabolizma, Romatoloji, Nefroloji, Göğüs Cerrahisi, Psikiyatri, Aile Hekimliği, Geriatri uzmanlık alanları ve pratisyen hekimlik